Global Access Program

Diarienummer 2015-03259
Koordinator SVALSON AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 141 891 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Jag fick veta att efterfrågan finns I USA. Men delade budskap om hur jag skall gå vidare.

Resultat och förväntade effekter

Mycket glad over att få läsa alla de intevjuer som gjort. Men eftersom flera personer meddelat I intervjuerna att de görna vill ha kontakt med Svalson hade jag förväntat mig att jag skulle få deras kontaktuppgifter.

Upplägg och genomförande

Både upplägget och genomförandet var mycket bra

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.