Glicentins roll vid utveckling av obesitas-relaterad typ 2 diabetes

Diarienummer 2013-05207
Koordinator Uppsala universitet - Uppsala universitet Innovation
Bidrag från Vinnova 391 500 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2014
Status Avslutat