Glasdeponier - från usch till resurs!

Diarienummer 2014-03544
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Bidrag från Vinnova 4 275 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Huvudsyftet var att i framtiden kunna minska mängden deponerat glas och kunna se glaset som en resurs istället för ett avfall. Det deponerade konstglaset innehåller tungmetaller som måste tas bort för att glaset ska kunna återanvändas. Målet att utveckla en teknik för vidareförädling av glas från glasdeponier med tungmetaller till glas- och metallråvara där glasslutprodukten innehåller 0,1% bly är uppfyllt. Även arsenik och antimon minskar kraftigt. Det gör att glaset efter behandling kan användas för att tillverka nya glasprodukter.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat att det går att separera ut tungmetaller ur deponerat glas visar att det finnas intressant material i form av både glas och metall i våra deponier för återvinning. Det går således att öka det cirkulära flödet av både glas och bly. De produkter som tillverkas av det behandlade glaset kommer att vara färgade. Någon form av byggprodukter och till viss del konstglas är de troligaste användningsområdena för glaset. Inom projektet har bara försök gjorts på upp till 2.5l glas och tekniken behöver verifieras i större skala för att den ska kunna kommersialiseras.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av RISE Glas, Nybro kommun och Målerås glasbruk. Både Målerås och Nybro kommun har glasdeponier som någon gång bör saneras och har haft användare perspektiv på tekniken. De ser både behovet av tekniken och möjligheterna med den. Tekniken har utvecklats i 2 dl skala och skalats upp till 2,5 l glas. Genom tillsatser till glaset går det att få ett färgat glas av hög kvalitet. Det kommer att behövas försök i ännu större skala framöver. För att hitta användningsområden för glaset har workshops genomförts med studenter, aktiva glasdesigner och konstglasproducenter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.