Glasdeponier - från usch till resurs!

Diarienummer 2014-03544
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Bidrag från Vinnova 4 275 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång Transport- och miljöinnovationer - 2014

Syfte och mål

Syftet är att omvandla ett samhällsproblem, avfallshögar med gammalt kristallglas, till en miljöinnovation och resurs utan farliga ämnen. Målet är att utveckla en teknik och process där deponerat kristallglas återanvänds. Glaset kan bli nya glasprodukter efter att tungmetaller avskilts. Blyhalten i den slutliga glasprodukten ska vara max 0,1 % bly. Metallerna som frånskiljs blir till råvaror som kan säljas. Förslag på möjlig användning av glaset ska tas fram. Ett nätverk etableras som möjliggör en vidare uppskalning av tekniken.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet blir en teknik i pilotskala för att från deponerat glas kunna återanvända metaller och glas. Metallerna säljs, renas och blir till råvaror. Användningsområden för glaset har identifierats och ett antal prototyper tillverkats. Ett nätverk har skapats och diskussioner initierats med möjliga entreprenörer. Nästa steg blir vidare utveckling till fullskala med entreprenörer och behovsägare. Därefter kan sanering av glasbruksdeponier startas både regionalt och nationellt. Blyglas produceras fortfarande i Europa och det finns goda möjligheter att exportera tekniken.

Planerat upplägg och genomförande

En teknik och process utvecklas för smältning av glasskärv i liten skala. Tekniken skalas upp till en mindre pilotugn. Glafo utvecklar teknik, genomför smältförsök och leder projektet. Nybro kommun och Målerås glasbruk är problemägare och bidrar med skärv från deponier, smält- och miljökunskap. Referensgruppen utgörs av landhövdingen i Kronobergs och Kalmar län, regionstyrelsens ordförande i Regionförbundet södra Småland och vice ordförande i Regionförbundet i Kalmar län samt kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge, Lessebo, Nybro och Emmaboda kommuner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.