Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Glasdeponi Materialkarakterisering i Glasriket

Diarienummer
Koordinator Ragn-Sells Aktiebolag - Väderholmens Gård
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Syftet med projektet var att bygga nyckelkunskap om innehåll av flera industriella deponier i Glasriket för att möjliggöra utvärdering av potentiella innovativa saneringar och värderings vägar för dessa deponerade material. Genom utförda studier har viktiga framsteg gjorts för att förstå hur lokalisering av önskade (Pb rich) förekomster görs effektivt, hur man sorterar målmaterial från icke-målmaterial, och vilka överväganden som krävs med hänsyn till i nedströms lagring och anrikningsverksamhet.

Resultat och förväntade effekter

Vi har inte hittat några större hinder för att eliminera alternativet till gräva och dumpa rening av Glasriket. Faktum är att argumenten för det alternativa mer hållbara sättet har stärkts med den nya kunskapen. Ett sådant alternativt system skulle kunna öppna möjligheter för utvinning från förorenade områden samt effektivare behandling av de återstående jordfraktionerna. I motsats till att flytta föroreningar från en plats till en annan kan sådana alternativa metoder ta itu med det underliggande problemet istället för att flytta det till framtiden.

Upplägg och genomförande

Mot projektets syfte upprättades flera mål som fokuserade på att: prioritera förekomst, materialegenskaper, och fysikaliska egenskaper hos sorterade fraktioner. Dessa mål uppfylldes via flera metoder, GIS och geofysisk analys (prioritering), provtagning på plats och labanalys genom flera metoder, t.ex. storlek och innehållsanalys, (egenskaper) och utlakningstest (egenskaper hos fraktioner).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05279

Statistik för sidan