Gjutna verktyg med optimal värmeöverföring

Diarienummer 2016-05408
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avd VB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - februari 2018
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Dagens varmformningsverktyg byggs genom fräsning av stålblock av verktygsmaterial till formdelar med kylkanaler. Tillverkningen är kostsam på grund av de långa bearbetningstiderna och den komplexa tillverkningskedjan. Önskemålet från industrin är att frångå borrade kanaler till kylkanaler med optimal form och placering med hänseende på kylegenskaper. Förprojektet förväntas svara på om gjutning som tillverkningsmetod kan användas för att skapa komplexa kylkanaler i presshärdningsverktyg och om gjutmaterialet klarar de termiska- och mekaniska lasterna i processen.

Förväntade effekter och resultat

Process- och materialutveckling av gjutna formdelar till presshärdningsverktyg skulle leda till en minskad tillverkningskostnad vilket stärker konkurrenskraft hos svenska verktygstillverkare.

Planerat upplägg och genomförande

En gjuten demonstrator med optimal värmeöverföring mellan verktyg och kylmedia kommer att utformas och tillverkas. Om resultatet från gjutförsöken är bra kommer den tillverkade prototypen i förprojektet testas i seriemässiga produktionsförhållanden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.