Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gitter för faskontraströntgen

Diarienummer
Koordinator Scint-X AB
Bidrag från Vinnova 1 594 915 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att visa på den tekniska potentialen och den goda producerbarheten hos de gitter Scint-X tillverkar jämfört med de som används inom forskningen idag. Detta har visats genom framtagning av prototyper och utveckling av utrustning med kapacitet för produkter av kommersiell storlek.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är att vi har sålt prototyper med rätt dimensioner och teknisk prestanda till en stor presumtiv kund som är världsledande inom PC/DFI på mänskliga lungor. Vi har låtit tillverka en utrustning som är specialdesignad för ändamålet och visat att våra tillverkningsprocesser kan skalas upp till fullstora chip. Vi har också visat att kostnadsberäkningarna fortfarande håller och att det går att producera dessa gitter till en kostnad som gör tekniken kommersiellt gångbar. Förväntningen är att detta leder till ett par utvecklingssystem och sedan eventuell produktion.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet har i stort sett gått enligt plan. Det tog längre tid än förväntat både att få ugnen och kiselsubstraten tillverkade, men den tiden togs igen genom ett annat upplägg på kiselutvecklingen med fler skivor och designer samtidigt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01855

Statistik för sidan