Gitter för faskontraströntgen

Diarienummer 2018-01855
Koordinator Scint-X AB
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Syftet är att utveckla processteknik och utrustning för att tillverka gitter som kan användas för att konvertera ett kommersiellt röntgensystem till ett faskontrastsystem. Detta är en ny teknik som just står i startgroparna för att gå ifrån forskning på döda objekt och smådjur, till studier på levande människor och därefter kommersialisering. T.ex. förväntar man sig möjligheten att diagnostisera lungsjukdomar som KOL i ett tidigt stadium, något som nu inte är möjligt. Idag saknas ett kommersiellt gångbart alternativ för att tillverka dessa gitter, men Scint-X har IP för att nå dit.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är minst ett fullstort gitter att testa hos kund och sälja som första prototyp. Projektet kommer att ge insikter i producerbarheten i stor skala, samt ge möjligheten att visa den tekniska potentialen för gitter tillverkade med Scint-X teknik.

Planerat upplägg och genomförande

Vi sätter upp mål för dimensionerna på gittren, simulerar det förväntade resultatet och bestämmer oss för den exakta designen av gittren i projektet. Därefter tillverkar vi masker och påbörjar kiselprocessningen tillsammans med våra partners. När kiselgittren är färdiga ska vi fylla dem med den process vi tidigare provat i mindre skala, vilket kräver att vi bygger en ny ugn för de större chipen. Testningen sker dels i den egna testutrustingen och dels på plats ute hos kund. Under projektet kommer det löpande att pågå aktiviteter för att stärka affärsplanen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.