GigaHertz Centrum Etapp 2

Diarienummer 2009-01726
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2011
Status Avslutat

Externa länkar