Gigabit bredbandaccess över koaxialkabel Projekt BlueFire/RedIce

Diarienummer
Koordinator InCoax Networks Europe AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med det här projektet var att skapa en produkt som löser problemet med att leverera bredband på befintlig infrastruktur, i det här fallet koaxialkabel. Detta med en plattform som ska vara unik för sitt slag, framtidssäker och klara kravet på framtida datahastigheter. Målet var att produkten skulle bli en plattform som uppfyller alla de krav på it-säkerhet, prestanda och stabilitet i dataöverföringen som en bredbandsoperatör eller kund kräver.

Resultat och förväntade effekter

Plattformen är utvecklad runt en nätverksprocessor med kraftig kapacitet och mjukvaran enligt kravspecifikationen som är en kombination av operatörers och våra egna krav på it-säkerhet, prestanda, funktioner och stabilitet. Pilottester är under utvärdering men vi tror att sannolikheten att produkten ska lyckas är stor. Det finns ett stort intresse för den här typen av produkt.

Upplägg och genomförande

Det första steget var att analysera vilket behov som finns hos kunderna och hur en produkt som löser deras problem skulle kunna se ut. Baserat på det letade vi efter en lämplig nätverksprocessor som vi också ville skulle vara framtidssäker och klara de framtida prestandabehov som uppstår när vi byter ut radiochipen mot snabbare i framtiden. Efter det var det rent utvecklingsarbete. Vi fick höra att det inte skulle gå att göra en sån här produkt. Men nu har vi motbevisat dem. Utan Vinnovas hjälp hade vi inte kunnat genomföra det här projektet så snabbt och effektivt som nu gjorts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.