Genomic Medicine Sweden

Diarienummer 2018-04499
Koordinator Region Skåne - Skånes Universitetssjukhus
Bidrag från Vinnova 38 773 089 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationer för framtidens hälsa 2017 till 2019 - särskilda insatser

Syfte och mål

Genomic Medicine Sweden (GMS) vill stärka precisionsmedicin över hela landet. Detta genom implementering av storskaliga sekvenseringstekniker inom hälso- och sjukvården, stärkt svensk forskning inom området samt innovation och industrisamverkan. Med patienten i centrum läggs initialt fokus på sällsynta ärftliga sjukdomar, cancer, farmakogenetik och infektionssjukdomar. Parallellt påbörjas arbetet kring de komplexa sjukdomarna (dvs. folksjukdomarna) för nästa fas av GMS.

Förväntade effekter och resultat

GMS kommer att ge Sveriges patienter förstklassig diagnostik med möjlighet till nya individanpassade terapival, där inga andra alternativ tidigare funnits. GMS kommer därutöver utgöra en unik forskningsresurs för Sverige för att identifiera sjukdomsorsakande förändringar som kan ligga till grund för utveckling av nya läkemedel och behandlingsstrategier samt ökad samverkan med industrin. GMS ger därigenom möjlighet för Sverige att inta en internationell tätposition inom precisionsmedicin.

Planerat upplägg och genomförande

GMS genomförs i bred samverkan mellan olika aktörer i samhället; hälso- och sjukvården, universitet, Science for Life Laboratory, näringslivet och patientföreningar. För att kunna leverera högklassig diagnostik och forskning, som i sin tur möjliggör individuellt anpassade terapival och uppföljningsstrategier, planeras regionala centra för genomisk medicin samt för en gemensam informatikinfrastruktur för databehandling, tolkning och lagring.

Externa länkar

Projektbeskrivning från Karolinska Institutet MMK . En egen hemsida för GMS är under utveckling (klar april 2019).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.