Genomic Medicine Sweden

Diarienummer 2018-02506
Koordinator Karolinska Institutet - Inst. för molekylärmedicin och kirurgi
Bidrag från Vinnova 4 997 499 kronor
Projektets löptid juni 2018 - oktober 2018
Status Pågående