Genomic Medicine Sweden

Diarienummer 2018-02506
Koordinator Karolinska Institutet - Inst. för molekylärmedicin och kirurgi
Bidrag från Vinnova 4 997 499 kronor
Projektets löptid juni 2018 - oktober 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Genomic Medicine Sweden (GMS) initiativet vill stärka precisionsmedicin över hela landet. Detta genom implementering av storskaliga sekvenseringstekniker inom hälso- och sjukvården som kommer att leda till förbättrad sjukvård, stärkt svensk forskning inom området samt utgöra en grogrund för innovation och samverkan med industrin. Med patienten i centrum läggs initialt fokus på sällsynta ärftliga sjukdomar, cancer, farmakogenetik och infektionssjukdomar, men utökas senare till övriga av de komplexa sjukdomarna, dvs. folksjukdomarna.

Förväntade effekter och resultat

GMS kommer utgöra en unik forskningsresurs för att identifiera sjukdomsorsakande förändringar som kan ligga till grund för utveckling av nya läkemedel, skapa idéer som kan leda till innovationer samt ökad samverkan med industrin (t.ex. stimulera kliniska prövningar). Sammanfattningsvis ger GMS en unik möjlighet för Sverige att inta en internationell tätposition inom precisionsmedicin. Därtill erbjuder GMS sina patienter förstklassig diagnostik med möjlighet till nya individanpassade terapi-alternativ, där inga andra alternativ tidigare funnits.

Planerat upplägg och genomförande

GMS genomförs som ett brett samverkansprojekt mellan olika aktörer i samhället; hälso- och sjukvården, universitet med medicinsk fakultet, Science for Life Laboratory, näringslivet och patientföreningar. För att kunna leverera högklassig diagnostik och forskning som i sin tur möjliggör individuellt anpassade terapival och uppföljningsstrategier planeras regionala centra för genomisk medicin att etableras vid Sveriges universitetslandsting/regioner i samarbete med universitet med medicinsk fakultet och att en gemensam informatikinfrastruktur byggs upp.

Externa länkar

https://ki.se/mmk/nytt-nationellt-initiativ-for-precisionsmedicin-genomic-medicine-sweden

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.