Genomförbarhetsstudie för projektet Cybersäkerhet för uppkopplade fordon, C-UFO

Diarienummer 2017-05030
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Energi och cirkulär ekonomi, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Syftet med studien var att få fram hur konsekvenserna med behandling av samhälls- och personintegritetsdata i uppkopplade fordon belyses. Målet med studien var svaret på frågan: Kan ett projekt kring cybersäkerhet för uppkopplade fordon med inriktning mot samhälls- och personintegritet genomföras? Uppfyllelse: Ett projekt kan genomföras. Konsekvenserna belyses genom att ta fram en modell för konsekvensanalys med avseende på etik och integritet, med implikationer för både “privacy” och “security”, vid implementering av tekniska lösningar eller förändringar i trafiksystem.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev att ett projekt kan genomföras om deltagarkonstellationen är en trippel helix och tvärvetenskaplig, ett LCA-perspektiv finns samt om projektet är agilt och inleds av en djupstudie. En lämplig utlysning inom Horizon2020 är SU-DS05-2018-2019. Effekterna av studien är att RISE fortsätter arbetet med att förbereda forskare och aktörer för en ansökningsfas mot olika svenska och europeiska bidragsgivare. Dessutom har personal på flera myndigheter fått övergripande information kring problematiken. Studien har gett en fördjupad förståelse för frågeställningen.

Upplägg och genomförande

Studien genomfördes med nulägesanalys, undersökningar av omfattning, genomförande och effekter, kommande krav, målsättning samt milstolpar. En workshop med referensgruppen och flera workshoppar med arbetsgruppen var inplanerade och genomfördes. Arbetsgruppen bestod av forskare från SICS, Interactive Institute, Viktoriainstitutet och RISE. Viktoriainstitutet avvek pga ekonomiska grunder. Befintlig arbetsgrupp kunde ersätta kompetensen. SWOT-analysen ersattes i nulägesanalysen med annan systematisk analys som bedömdes fungera bättre i sammanhanget.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.