Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Genomförbarhetsstudie för projektet Cybersäkerhet för uppkopplade fordon, C-UFO

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Energi och cirkulär ekonomi, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med studien var att få fram hur konsekvenserna med behandling av samhälls- och personintegritetsdata i uppkopplade fordon belyses. Målet med studien var svaret på frågan: Kan ett projekt kring cybersäkerhet för uppkopplade fordon med inriktning mot samhälls- och personintegritet genomföras? Uppfyllelse: Ett projekt kan genomföras. Konsekvenserna belyses genom att ta fram en modell för konsekvensanalys med avseende på etik och integritet, med implikationer för både “privacy” och “security”, vid implementering av tekniska lösningar eller förändringar i trafiksystem.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet blev att ett projekt kan genomföras om deltagarkonstellationen är en trippel helix och tvärvetenskaplig, ett LCA-perspektiv finns samt om projektet är agilt och inleds av en djupstudie. En lämplig utlysning inom Horizon2020 är SU-DS05-2018-2019. Effekterna av studien är att RISE fortsätter arbetet med att förbereda forskare och aktörer för en ansökningsfas mot olika svenska och europeiska bidragsgivare. Dessutom har personal på flera myndigheter fått övergripande information kring problematiken. Studien har gett en fördjupad förståelse för frågeställningen.

Upplägg och genomförande

Studien genomfördes med nulägesanalys, undersökningar av omfattning, genomförande och effekter, kommande krav, målsättning samt milstolpar. En workshop med referensgruppen och flera workshoppar med arbetsgruppen var inplanerade och genomfördes. Arbetsgruppen bestod av forskare från SICS, Interactive Institute, Viktoriainstitutet och RISE. Viktoriainstitutet avvek pga ekonomiska grunder. Befintlig arbetsgrupp kunde ersätta kompetensen. SWOT-analysen ersattes i nulägesanalysen med annan systematisk analys som bedömdes fungera bättre i sammanhanget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2017

Diarienummer 2017-05030

Statistik för sidan