Genomförande SIGYN - Utbyte av digital och analog information mellan bilar och centraliserad functio

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 94000, PV32
Bidrag från Vinnova 11 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2006 - augusti 2008
Status Avslutat