Genom innovativ teknik erbjuder Eviwave ett unikt sätt att kontrollera geometrisk kvalitet av tillverkade detaljer

Diarienummer
Koordinator Eviwave AB
Bidrag från Vinnova 180 280 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: Att genom en innovativ produkt säkerställa kvalitetsverifiering av geometriska storheter på producerade artiklar. Mål: Möjliggöra en effektivisering av svensk tillverkningsindustri och genom vår expansion bidra till dess ökade konkurrenskraft.

Resultat och förväntade effekter

Studie av utvalda industriella artiklar i en datasimuleringsmiljö genomfördes med stor framgång som även indikerade att komplexa miljöer med stor variation av geometriska storheter var möjliga att verifiera.

Upplägg och genomförande

Teknik: 1. En sammanställning av relevanta problemobjekt togs fram 2. Teoretiska studier på möjliga lösningar genomfördes med datasimuleringar 3. Konsolidering baserat på teknikstudie som kunde indikera vilken typ av problemställningar som vi kunde applicera vår teknik på. Affärsperspektiv: 1. Identifiering av kundernas problem 2. Förhandla med kunder om att genomföra gemensamma arbeten i projektform 3. Ta första stegen inför att se vilka möjligheter som finns att köra live test i prod. miljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01936

Statistik för sidan