Genit - Handle with Care. Hjälpande handtag för säkrare förlossning

Diarienummer 2014-03658
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Bidrag från Vinnova 1 930 048 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång För planering- Innovationer för framtidens hälsa 2014 ansökningsomgång 1

Syfte och mål

Målet med projektet var att visa värdet av objektiv, kvantitativ och kontinuerlig informationsinsamling under assisterad förlossning. Med hjälp av det Genit kan man öka säkerheten och kvalitetsarbetet vid vakuumextraktion (sugklocka). Vi ville också göra produkten tillgänglig för marknaden så att mödrar och barn skulle få en säkrare förlossningsvård. Vi har i studier lyckats visa att Genit tillför ett värde för patient och vårdgivare. Vi har dock inte lyckats introducera produkten till marknaden. Ytterligare arbete återstår innan vi når dit.

Resultat och förväntade effekter

Flera prototyper av instrumentet är framtagna och testas nu med goda resultat i kliniska studier på 2 olika förlossningskliniker. Vi bedömer att man med Genit kan undvika de allra svåraste ingreppen med sugklocka och därmed undvika negativa utfall för barnen. Genit kan också med hjälp av algoritmer tidigt varna för sugklockor som har låg sannolikhet att lyckas. Dessvärre har vi inte kunnat ta projektet hela vägen till marknaden, projektet kommer söka mer medel för att produkten ska kunna bli tillgänglig för förlossningsvården

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med 4 st olika huvudspår: -Teknisk utveckling R&D -Kliniska studier -Regulatorisk dokumentation och certifiering -Affärsutveckling/planering Alla områden drivits framåt och de flesta planerade milstolpar som identifierades i projektstart har uppnåtts. Dock skulle projektet haft ytterligare ett fokus, nämligen produktion. Det återstår arbete med att ta alla lärdomar från nuvarande prototyper och skapa en produkt för serieproduktion.

Externa länkar

Kort presentation av projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.