Genetiska mekanismer i åldrandet

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Bidrag från Vinnova 2 408 400 kronor
Projektets löptid juni 2012 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att möjligöra för Dr Eriksson att vistas i en utländsk miljö, National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health (NIH), i USA, för att senare göra det möjligt att etablera en ny forksningslinje i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Idag är målen uppfyllda och över förväntan. Finasiellt stöd har erhållits i peer-review och nya projekt har startats i Sverige, nya svenska och utländska samarbeten har knutits och etablerats.

Upplägg och genomförande

Många resor och vistelser har det blivit under de tre åren. Både kortare vistelser från ett par dagar till lite längre vistelser (månader) vid värdorgansiationen har det blivit. De längre vistelserna har gjort det möjligt att utföra kompliserade experiment och gett tid för att finnas med i den dagliga gemenskapen vid forksningsinstitutet i form av kurser, seminarier och gruppmöten. Vid de kortare vistelserna har tiden varit optimiserad till det yttersta med fokuserade möten specifika för projekten. Flexibilteten med kortare/ längre vistelser är grundläggande för genomförandet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03441

Statistik för sidan