Generic Sensor Devices for Diagnostics and Drug Screening

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknisk fysik
Bidrag från Vinnova 12 600 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - augusti 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00239

Statistik för sidan