Generic Sensor Devices for Diagnostics and Drug Screening

Diarienummer 2009-00239
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknisk fysik
Bidrag från Vinnova 12 600 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - augusti 2014
Status Avslutat