Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Generic Sensor Devices for Diagnostics and Drug Screening

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknisk fysik
Bidrag från Vinnova 12 600 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - augusti 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00239

Statistik för sidan