Generic coins, en generalisering av colored-coins

Diarienummer 2015-01790
Koordinator CHROMAWAY AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Vi ville ta vårt nuvarande protokoll för att föra över olika typer av tillgångar på bitcoin-nätverket och utöka det för att möjliggöra att skapa nya mer komplexa produkter som smarta kontrakt. Vi har lyckats med detta, med en aningen annorlunda teknisk lösning jämfört med den ursprungliga planen.

Resultat och förväntade effekter

Vinnovas bidrag skulle användas för att ta fram en prototyp av vår nya teknik för smarta kontrakt och dokumentera denna. Tack vare att vi gjorde detta har nu flera pilotprojekt inom både offentlig och privat sektor igång. Vi har också fått väldigt bra respons från internationella experter inom vårt område för vår lösning.

Upplägg och genomförande

Vi har implementerat en prototyp med hjälp av underkonsulter. Alex Mizrahi har lett arbete med att designa lösningen och protokollet. Vi har gjort en demo-video, en presentation och i stor utsträckning diskuterat med tänkbara kunder hur de ser på vår lösning. Den första publika presentationen för en större publik gjorde vi på Plug and Plays Fintech Accelerator Expo i Silicon Valley i oktober.

Externa länkar

ChromaWay

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.