Generator till vågkraftverk

Diarienummer
Koordinator Seabased Industry AB
Bidrag från Vinnova 2 992 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet ´Generator till vågkraftverk´ har varit att ta fram en generator som baseras på polskor och ferritmagneter istället för ytmonterade Neodym-magneter. Anledningen är det osäkra prisläget på världsmarknaden på Neodym-magneterna, vilka är uppbyggda av sällsynta jordartsmetaller. Projektet har lett fram till en konstruktion som numera används som en del av Seabaseds vågkraftverk. Den nya generatorn används i 12 st vågkraftverk som har sjösatts. Totalt har ett 20-tal producerats.

Resultat och förväntade effekter

Huvudanledningen till framtagandet av den nya generatorn är att den kommer att kunna produceras till väsentligt lägre kostnad än den tidigare Neodym-baserade generatorn. På grund av det stabilare världsmarknadspriset på ferritmagneter förväntas också den nya konstruktionen innebära mindre risk för företaget.

Upplägg och genomförande

Den nya generatorn är väsentligen annorlunda i sin konstruktion i jämförelse med de tidigare generatorerna, och flera ingenjörsmässiga utmaningar förutsågs. En huvuddel av projektet har pga detta varit en omfattande iterativ process mellan konstruktion och produktion - i syfte att steg för steg ta fram en generator som är så produktionsvänlig som möjligt och håller höga kvalitetskrav. Detta har resulterat i en produkt som nu används i Seabaseds vågkraftverk.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00421

Statistik för sidan