Generator till vågkraftverk

Diarienummer 2013-00421
Koordinator Seabased Industry AB
Bidrag från Vinnova 2 992 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet ´Generator till vågkraftverk´ har varit att ta fram en generator som baseras på polskor och ferritmagneter istället för ytmonterade Neodym-magneter. Anledningen är det osäkra prisläget på världsmarknaden på Neodym-magneterna, vilka är uppbyggda av sällsynta jordartsmetaller. Projektet har lett fram till en konstruktion som numera används som en del av Seabaseds vågkraftverk. Den nya generatorn används i 12 st vågkraftverk som har sjösatts. Totalt har ett 20-tal producerats.

Resultat och förväntade effekter

Huvudanledningen till framtagandet av den nya generatorn är att den kommer att kunna produceras till väsentligt lägre kostnad än den tidigare Neodym-baserade generatorn. På grund av det stabilare världsmarknadspriset på ferritmagneter förväntas också den nya konstruktionen innebära mindre risk för företaget.

Upplägg och genomförande

Den nya generatorn är väsentligen annorlunda i sin konstruktion i jämförelse med de tidigare generatorerna, och flera ingenjörsmässiga utmaningar förutsågs. En huvuddel av projektet har pga detta varit en omfattande iterativ process mellan konstruktion och produktion - i syfte att steg för steg ta fram en generator som är så produktionsvänlig som möjligt och håller höga kvalitetskrav. Detta har resulterat i en produkt som nu används i Seabaseds vågkraftverk.

Externa länkar

Link to the company web page. The recently installed wave power plants are using the newly developed generators.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.