Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gemit Hannover 2019

Diarienummer
Koordinator GEMIT SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att etablera kontakt med minst 1 SME. Det har lyckats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målet var att etablera kontakt med minst 1 SME. Det har lyckats.

Upplägg och genomförande

Matchmaking

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 februari 2019

Diarienummer 2019-01319

Statistik för sidan