Gelapplikatorn - Innovativt hjälpmedel för hem- och akutsjukvården

Diarienummer 2014-03559
Koordinator INNOVATION SKÅNE AB
Bidrag från Vinnova 1 396 800 kronor
Projektets löptid september 2014 - augusti 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationer för framtidens hälsa - 2014

Syfte och mål

Syfte och mål var att ta fram en Gelapplikator som minskar obehag för patienten och förenklar processen vid byte av kvarliggande urinkateter, är enkel att använda samtidigt som den sparar tid och pengar åt vården och som kan kommersialiseras efter projektet. Nu är Gelapplikatorn en komplett testad och validerad design enligt ställda krav. En välfungerande design har tagits fram: enkel att använda, sparar tid och pengar, är dokumenterad, och har genomgått en klinisk prövning med signifikant bättre resultat jämfört med ordinarie behandling.

Resultat och förväntade effekter

Gel-applikatorn tillåter signifikant snabbare och enklare byte av kvarliggande urinkateter. Det finns nu underlag för produktgodkännande samt en tydlig kommersialiseringsplan. Förväntade effekter: - CE-märkt och lanserad produkt är nästa steg - Inom några år förväntar vi oss att Gelapplikatorn är ett standardtillbehör som levereras med urinkateter-kit - Ändrad standardprocedur vid byte av kvarliggande urinkateter till att omfatta användandet av Gel-applikatorn

Upplägg och genomförande

Gel-applikator-projektet genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan akademi, sjukvård och företag. Genom en agil designprocess med itererande tester av 3D-printade prototyper togs en slutversion fram som genomgick en godkännandeprocess inom sjukvårdens egentillverkning. Gel-applikatorn genomgick sedan en klinisk prövning inom urologklinikens hemsjukvård med mycket goda resultat. Slutsats: det tar alltid längre tid att genomföra en klinisk prövning än planerat. I vårt fall ökade patientrekryteringstiden avsevärt pga av att endast tillräkneliga pat fick inkluderas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.