GavagaiCall10

Diarienummer
Koordinator Gavagai AB
Bidrag från Vinnova 64 800 kronor
Projektets löptid december 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04493

Statistik för sidan