GavagaiCall10

Diarienummer 2012-04493
Koordinator Gavagai AB
Bidrag från Vinnova 64 800 kronor
Projektets löptid december 2012 - januari 2013
Status Avslutat