GATT - Genusperspektiv för attratktivt arbete

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret - Triple Steelix
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - september 2012
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01766

Statistik för sidan