GATT - Genusperspektiv för attratktivt arbete

Diarienummer 2008-01766
Koordinator Jernkontoret - Triple Steelix
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - september 2012
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.triplesteelix.se