Gassensor design för kostnadseffektiv produktion

Diarienummer
Koordinator SenSiC AB
Bidrag från Vinnova 497 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål har uppfyllts och överträffats med avseende på målprodukt, som initialt var planerad för biobränsleeldade pelletspannor och värmevek.

Resultat och förväntade effekter

Den framtagna sensorn överträffar målprodukten genom att klara även installationer i dieselmotorer med högre krav på temperatur och mekanisk hållbarhet och medger därmed leverans till företagets samtliga målmarknader. Den medger även en väsentligt reducerad produktionskostnad.

Upplägg och genomförande

Ursprunglig tidplan var på 6 månader men resulterade i 34 månader dvs +28 månader varav - 18 månader för extra ny wafer/chip inklusive design och verifiering - 6 månader för att lösa tekniken med flip-chip-montering av chipet - 4 månader för att hitta leverantör av högtemperatur keramikdelar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00517

Statistik för sidan