Gas monitoring for medtech applications

Diarienummer
Koordinator Artema Medical AB
Bidrag från Vinnova 2 892 212 kronor
Projektets löptid november 2006 - januari 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-02931

Statistik för sidan