GaPS identification and training

Diarienummer 2015-06793
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH ABE skolan
Bidrag från Vinnova 118 790 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade 3 mål: 1. För att tydligt identifiera potentialen för utbyggnaden av GaPS i denna sektor. 2. För att anpassa en verktygslåda (ProtoWorld) normerna i branschen för att ge lågt hängande frukt för första utbyggnaden av GaPS. 3. För att bygga upp kunskap om GaPS i branschen.

Resultat och förväntade effekter

Främsta prioriteringar identifierats: a. Utbildning av projektledare och yrkesverksamma inom komplexa interaktioner med hjälp av spel som simuleringar. b. Interaktion mellan (urbana) intressenter och projektledare för att skapa kommunikation och insikter om de olika stegen i byggprocessen , baserat på visualiseringar som följer av en digital design process. c. Experimenterande med modernisering av den interna organisationen av byggföretag och statliga myndigheter genom nedsänkning av nyckelpersoner i en datarik miljö som öppnar för experiment med roller.

Upplägg och genomförande

Avslutande har samtliga mål uppfyllts, även om det är uppenbart att upplevelse av brådskande ännu inte finns i branschen, och inte heller är dataström redo. Det är därför lämpligt att skjuta upp GaPS investeringar tills digitalisering och förståelse komplexitet har främjat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.