GAP Program 2015 Qlean Scandinavia AB

Diarienummer 2015-03175
Koordinator QLEAN SCANDINAVIA AB
Bidrag från Vinnova 141 832 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att ta reda på ståndpunkten gällande våra produkter och tjänster på den amerikanska marknaden, samt ta reda på vilka eventuella legala hinder som finns.

Resultat och förväntade effekter

Målet för projektet var att ta reda på ståndpunkten gällande våra produkter och tjänster på den amerikanska marknaden, samt ta reda på vilka eventuella legala hinder som finns. Utöver detta fick vi så oerhört mycket mer, bla en mycket tydligare bild över hur man bedriver verksamhet i USA. Med andra ord så överträffade målet förväntningarna.

Upplägg och genomförande

MBA-studenterna gjorde mängder av intervjuer med företag och var på mässor. Videokonferens hölls varje vecka. I LA bestämde vi sedan vilka tjänster vi bör fokusera på i detta projekt. I augusti kom två av studenterna till Sverige och vi besökte ett antal kunder, beslutsfattare och arbetsplatser. De intervjuade medarbetare och styrelse. I december var vi med slutpresentationen. Detta till en professionell jury som sedan ställde ett antal frågor både till MBA-studenterna samt till mig. Detta var oerhört givande och gav mig kontakter på nivåer som jag aldrig skulle komma åt annars.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.