GAP 2015 repiper

Diarienummer 2015-03493
Koordinator RÖRANALYSGRUPPEN I EUROPA AB
Bidrag från Vinnova 141 564 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

En väl genomarbetad etableringsplan för marknaden i USA finns idag. 20160119 besöker repiper USA för att fortsätta förhandlingarna med en potentiell master licenstagare.

Resultat och förväntade effekter

Vi är pågång att etablera oss på den amerikanska marknaden.

Upplägg och genomförande

En väl genomarbetad etableringsplan för marknaden i USA finns idag. 20160119 besöker repiper USA för att fortsätta förhandlingarna med en potentiell master licenstagare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.