GaN-QCL

Diarienummer 2011-04037
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har arbetat med att finna intressenter för en EU-ansökan, vi har bevakat SSFs och Vinnovas eventuella utlysning av forskningsmedel inom vårt intresseområde för vidare finansiering och vi har gjort en rambidrags-ansökan hos VR.

Resultat och förväntade effekter

För att realisera ett EU-projekt krävs ett antal aktörer från olika länder. Intresse finns från flera hål. Problemet har varit att identifiera rätta partners med solid bakgrund och genuint intresse. Vi tror oss ha hitta ett sådant konsortium av forskargrupper och bedömer att det blir möjligt att genomföra en ansökan efter sommaren eller i slutet av året. Dock krävs vidare kontakter under tiden fram till ansökan.

Upplägg och genomförande

Vi har använt internet och våra nätverk av forskare, besökt PhotonicsWest i San Fransisco, en konferens i vardera Frankfurt och Singapore för nätverkande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.