Gamification av kundrelationer med lokala shopping centrum

Diarienummer 2013-02194
Koordinator VISBY CENTRUM AB
Bidrag från Vinnova 1 450 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Aktiviteterna i projektarbetet och appen ger Visby Centrum möjlighet att fånga upp besökarna innan de anländer. Informationen i appen ger Visby Centrum kunskap om kundernas beteende och behov, informationen kan användas för att spetsa erbjudanden till besökarna. Appen ger besökarna ett mervärde genom en ny upplevelse av Visby Centrum. Det skapar förutsättningar att att nå målet med ökat antal besökare i Visby. Appen möjliggör att löpande kunna få mätbara data över besökarnas beteenden

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blir att vi skapat grunden för effekterna och arbetet börjar nu med att kunna följa effekterna. De förväntade effekterna av detta är att ge besökare av Visby Centrum en bra överblick av dess utbud och de event och nyheter som är aktuella vid besök i Visby. Speldelen ger på ett roligt sätt en upplevelse av Visby centrums historia som passar alla åldersgrupper.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit bra men tagit mer av kalendertid och iterationer än förväntat. Det har dock givit en större förståelse och bättre funktioner inför framtiden. Kvar är att få ner storleken på appen under 100 Mb så att den kan laddas via 3G av användaren, nu är den på 256 MB. Tekniken bakom Augumented reality är komplicerad och obeprövad, vilket krävt flera nyutvecklade komponenter. Det fungerar nu med en imponerande och unik effekt, men tog mer tid än beräknat och fortsätter att ha en viss instabilitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.