Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Future Leaders Program of STS Forum

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi, systemteknik
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltog vid STS Forum enligt ansökan

Resultat och förväntade effekter

Deltog vid STS Forum enligt ansökan

Upplägg och genomförande

Deltog vid STS Forum enligt ansökan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03088

Statistik för sidan