Future Leaders Program of STS Forum

Diarienummer 2017-03433
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för mekanik
Bidrag från Vinnova 21 130 kronor
Projektets löptid juli 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Att delta i STS forumet i Kyoto mellan oktober 1-3, 2017

Resultat och förväntade effekter

Jag deltog i mötet aktivt och anser att det var mycket givande för min forskningsverksamhet på lång sikt.

Upplägg och genomförande

Via en resa till Kyoto och deltagande av mötet i 3 och halv dagar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.