Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Future Leaders Program of STS Forum

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för mekanik
Bidrag från Vinnova 21 130 kronor
Projektets löptid juli 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Att delta i STS forumet i Kyoto mellan oktober 1-3, 2017

Resultat och förväntade effekter

Jag deltog i mötet aktivt och anser att det var mycket givande för min forskningsverksamhet på lång sikt.

Upplägg och genomförande

Via en resa till Kyoto och deltagande av mötet i 3 och halv dagar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juli 2017

Diarienummer 2017-03433

Statistik för sidan