Furhat Robotics - Världens mest talföra robotar

Diarienummer 2014-01902
Koordinator Furhat Robotics AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Vårt mål med Furhat Robotics AB är att skapa ett livskraftigt och innovativt företag som leder utvecklingen inom personlig robotik, och att skapa en marknad för interaktiva talande/sociala robotsystem inom forskning, underhållning, utbildning, offentlig information, handel och hälsovård områden som alla har visat stort intresse för vår teknologi och har kontaktat oss kring samarbetsmöjligheter.

Förväntade effekter och resultat

Vi befinner oss i ett mycket expansivt och spännande skede inom personlig robotik. Flera genombrott inom sensorer, optik, servoteknik och artificiell intelligens har gjort det möjligt att realisera tekniska lösningar som tidigare betraktats som science-fiction. Området som helhet spås ha ett beräknat marknadsvärde av 6.5 miljarder USD år 2017 enligt ABI Research´s Comsumer Electronics Research Service. Både etablerade och nya företag inom området får stor uppmärksamhet, och stora investeringar görs inom området. Furhat Robotics önskar att kunna leda utvecklingen i området

Planerat upplägg och genomförande

Under den första perioden är forskningsmarknaden den primära marknaden. Vi har etablerat ett samarbete med Walt Disney Corp, som har köpt ett robothuvud till sin forskningsavdelning Disney Research i Pittsburgh, samtidigt som de anställt en av Furhat Robotic´s medgrundare i 1 år. Samarbetet ger en unik möjlighet att testa såväl mjukvaruplatform som robothuvud inom den kreativa nöjesindustrin, vilket kommer leda till insikter som kan användas för att bygga nya komponenter och mer avancerade applikationer inom bland annat handel, utbildning och underhållning.

Externa länkar

FurhatRobotics homepage

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.