Funktionella Ytbeläggningar och Gränsytor för Svensk Industri

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 157 500 kronor
Projektets löptid januari 2009 - maj 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04020

Statistik för sidan