Funktionella Ytbeläggningar och Gränsytor för Svensk Industri

Diarienummer 2008-04020
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 157 500 kronor
Projektets löptid januari 2009 - maj 2010
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.liu.se/ifm/surfphys/fygsi