Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Funktionella hybrid nanostrukturer baserade på III-nitrider

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - januari 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet kommer att etablera ett samarbete inom området nanofotonik med den föreslagna starka forskningsmiljön vid University of Southampton, England. Nanofotonik erbjuder nya intressanta tillämpningar och möjligheter att studera grundläggande fenomen inom kvantfysikens framkant. Syftet med projektet är att studera de optiska egenskaperna på små objekt, som har en storleksordning där vågnaturen av kvantumpartiklar styr de fysikaliska egenskaperna hos dessa objekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Nanofotonik kommer att har en stor genomslagskraft inom en mängd olika tillämpningsområde som informationsbehandling, säkerhet, medicin och bioteknik. Inom projektets ramar kommer nya kolloidala nanoprickar att bli designade och tillverkade på nitridbaserade halvledarstrukturer. Beroende på storlek och form kan emissionen av ljus from kolloidala nanoprickar varieras från ultraviolett till infraröd och följaktligen kan dessa nanoprickar användas för tillverkningen av nya effektivare vita ljusdioder. Samarbetet med den starka forskningsmiljön vid University of Southampton kommer att resultera i ny breddad kompetens inom området nanofotonik. Efter samarbetet kommer projektledaren att kunna ytterligare utveckla detta forskningsområde vid Linköpings universitet.

Upplägg och genomförande

Under det första året kommer arbetet att vara fokuserad på design av prover, tillverkning och verifikation av de tillverkade strukturerna. Under det andra året kommer vi att planera optiska experiment och anpassa utrustningen för karakterisering av hybrida nanostrukturer. Under det tredje året kommer experimentella resultat att verifieras mot teoretiska modeller. Artiklar kommer att publiceras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03346

Statistik för sidan