Functional barriers and films from cellulose nanocrystals

Diarienummer 2016-04055
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Trätek, Borås
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Att främja min yrkeskarriär inom området biobaserade material med ett starkt fokus på SP och Melodea, samt att utvidga min kompetens i andra svenska och internationella initiativ.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt är en viktig milstolpe i min yrkeskarriär för att främja en sammanhållen strategi för forskning, utveckling och innovation i biobaserade processer och material. Planen innehåller 3 parallella spår: (i) forskning, (ii) vetenskaplig / teknisk spridning, och (iii) roadmap för CNC forskning, produktion och affärsutveckling bortom SPs nuvarande team inklusive intressenter för CNC pilotanläggningen. En översyn efter det första året kommer att bedöma framstegen med en eventuell omfokusering på antingen forskningsspåret eller affärsutvecklingspåret.

Planerat upplägg och genomförande

År 1: Flytt; Introduktion SP och RISE; Identifiera offentlig finansiering, workshops och affärsutveckling; CNC-suspensioner vid tillsatser och permeabilitet för filmer; Kommitté-engagemang TAPPI nano konferens; Rapportera resultat och karriärutveckling; Ansöka offentlig finansiering; Första version CNC roadmap; Bedöm CNC/CNF filmer i barriärer; Rapportera vetenskaplig och karriärutveckling med eventuell omfördelning. År 2: Initiera offentligt finansierade projekt; Andra version CNC färdplan; Testa roadmap i skalbarhet och prototyper; Utvärdera IP och know-how.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.