FUMA - Modellering av fordonsbruk inom transportsektorn genom analys av stora mängder telematikdata

Diarienummer 2016-02207
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd REII
Bidrag från Vinnova 6 800 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Antalet uppkopplade Scania-fordon växer i en exponentiell takt, och ger upphov till kontinuerligt inkommande stora mängder telematikdata. Syftet med detta projekt är att i samarbete med Fraunhofer-Chalmers Centre definiera och utveckla modeller av transportnätverket och med hjälp av dessa studera de rörelsemönster som beskrivs av telematikdatan. Dessa modeller kommer ligga till grund för utveckling av metoder och koncept för att identifiera typ av drift, driftövergångar m.m.

Förväntade effekter och resultat

Ramverket som tas fram i detta projekt kommer möjliggöra djupare och mer detaljerad analys av drift och transportmönster hos fordonsflottor. Projektets huvudleverabler är: - Algoritmer och modeller nödvändiga för att uppnå projektets mål givet kontinuerligt inkommande och föränderliga datamängder. - Demonstratormiljöer för interaktiv visualisering av resultat från algoritmer och metoder utvecklade i projektet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av sju arbetspaket, varav det första berör projektledning, tre syftar till modell- och algoritmutveckling, två runt affärsutveckling och nyttiggörande av resultatet, och det sista till utveckling av en demonstrator. Det finns 6 milstolpar för uppföljning av förväntat arbetstempo. Arbetspaketen överlappar under projekttiden och algoritmer och mjukvara kommer itereras och utvärderas agilt genom att ta koncept från skiss till demonstratormiljö tidigt. Den nationella infrastrukturen SICS ICE, kommer utvärderas som beräkningsplattform för projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.