Fuktmängd i papper

Diarienummer 2011-03371
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 1 915 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En 200 GHz lågeffektsstrålning (ett par mikrowatt) fokuseras på pappret och transmitteras genom till en mottagare. En annan referensmottagare används för att ta bort variationer i signalkällan. Ett antal tekniska lösningar har implementerats För att få maximal känslighet genom att ta bort effekterna från reflektioner, positionering, vibrationer och lågfrekvent brus (drifter) inom sensorns hårdvara som begränsar fuktupplösningen. Upplösningen i fuktinnehåll är 0.16% för 5 % fukt och 0.06% för fuktinnehåll på 40 % vilket är jämförbart med andra kommersiella sensorer.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten bekräftar att principen fungerar och tekniken är mogen för att uppnå en prestanda som konkurrerar med andra tekniker. Den nyutvecklade sensorn fyller en nisch inom de befintliga tekniska lösningarna. Till exempel, IR sensorer arbetar i reflektionsmod och mätningen påverkas av vibrationer på pappersbanan och i papprets struktur. Mikrovågssensorerna kräver antingen kontakt med fukten i pappret (closed resonators) eller är alltför stora (open structure resonators).

Upplägg och genomförande

Vi ser en tydlig kommersialiseringspotentiell, men vidareutveckling krävs för att göra sensorn kompaktare, utforma den till en produkt, och implementera ett system för scanning. Vi behöver bättre kontakter med pappersproducenterna för att vidareutveckla sensorn till en attraktiv produkt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.