FTP C2009 Conference

Diarienummer 2009-01169
Koordinator Arbio Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2009
Status Avslutat