FSF - Forskning och Kommunikation

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Stiftelsen Forum för småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 4 100 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02081

Statistik för sidan