FSF - Forskning och Kommunikation

Diarienummer 2008-02081
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Stiftelsen Forum för småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 4 100 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - september 2010
Status Avslutat