Friendbase medverkan TINC höst 2016

Diarienummer 2016-04585
Koordinator FRIENDBASE AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Syftet var för Friendbase att medverka på TINC i Palo Alto under perioden 24/10-18/11. Projektet har fallit väl ut.

Resultat och förväntade effekter

De interna målsättningar som sattes var att; Bredda nätverket Få nya utmaningar och komma ur ´komfortzonen´ Vässa bolagets budskap Alla mål har uppnåtts.

Upplägg och genomförande

Tiden har varvats med workshops, mentormöten och möten tagna på egna initiativ.

Externa länkar

www.friendbase.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.