French-Swedish Life Science Day 2016, Paris-France

Diarienummer 2016-03650
Koordinator PRONOXIS AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017