French Swedish Life Science Day - Follicum

Diarienummer 2016-04320
Koordinator Follicum AB
Bidrag från Vinnova 5 500 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017