Free2Ride

Diarienummer 2009-00575
Koordinator Free2Move AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2010
Status Avslutat