Free2Ride

Diarienummer
Koordinator Free2Move AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00575

Statistik för sidan