FRED

Diarienummer 2009-03839
Koordinator Portendo AB
Bidrag från Vinnova 2 011 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - februari 2011
Status Avslutat