Fransk-Svenskt kluster samverka

Diarienummer
Koordinator BRG, Business Region Göteborg AB - Business Region Göteborg
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02738

Statistik för sidan