Fransk-Svenskt kluster samverka

Diarienummer 2009-02738
Koordinator BRG, Business Region Göteborg AB - Business Region Göteborg
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - november 2009
Status Avslutat