Från slam till biobränsle

Diarienummer 2016-04735
Koordinator C-Green Technology AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2017
Status Avslutat