Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Från slam till biobränsle

Diarienummer
Koordinator C-Green Technology AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04735

Statistik för sidan