Från idé till Innovation

Diarienummer
Koordinator Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag - Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Bidrag från Vinnova 1 070 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att skapa en kvalitativ webbaserad utbildning, från idé till innovation, med enkelhet som ett viktigt ledord. En enkät genomfördes i mars till personer som gjort testet. Se bilaga. Majoriteten tyckte att hemsidan var lätt att förstå och enkel att navigera i. Informationstexter samt testfrågor upplevdes som relativt enkla. Resultatet visar att många utanför den egentliga målgruppen genomfört testet. En anledning kan vara att äldre personer är mer intresserade av att testa sin förmåga.

Resultat och förväntade effekter

Nästan 30 000 unika sidvisningar har gjorts på IOLs hemsida, se bilaga, ca 80 stycken per dag. Genomsnitts tiden är 1,5 minut. Högsta snittiden ligger på drygt 5 minuter.Mest frekventa sidor är, förutom startsidan, Din idé, Skydda idén samt marknaden.115 stycken har gjort Innovationstestet. Marknadsföring via Almis och Nyföretagarcentrums innovationsrådgivare bör ske kontinuerligt så att de tipsar sina kunder om IOL. Totalt har 4000 flyers om IOL delats ut vid olika relevanta tillfällen, seminarier, mässor osv.

Upplägg och genomförande

Diskussioner kring layout och innehåll har hållits med Advisory Board och andra ungdomar i målgruppen. På hemsidan finns ett kommentarsfält. Allt för att göra IOL så användarvänlig och innehållsmässigt bra som möjligt, anpassad till målgruppen. Diskussioner har förts med Verksamt.se för att inlemma IOL i den hemsidan. Tyvärr var inte det möjligt, eftersom IOL innehåller länkar till både myndigheter, organisationer och privata företag. Däremot gav diskussionerna bra tips till utformningen av IOL.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.