Från byråkrati till innovation

Diarienummer 2012-01680
Koordinator Media Evolution Southern Sweden AB (svb) - MEDIA EVOLUTION SOUTHERN SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt syftet att identifiera och strukturera och tillgängliggöra datamängder i för organisationen Blekingetrafiken. I de andra organisationerna har lämpliga datamängder identifierats och i viss mån strukturerats. Arbetsprocessen har dokumenterats och det finns ett utvecklat ramverk för en generell ansats och arbetsmetod för att tillgängliggöra data

Resultat och förväntade effekter

Projektet har etablerat en politisk förankring som behöver kombineras med tjänstemännens förståelse och vilja att öppna data.Detta projekt har lagt fundamentet för förståelse i de organisationer som kontaktats men ytterligare insatser krävs. Vi tror att öppnandet av data är en lärprocess där kunskap skapar trygghet och där trovärdighet och tillit är grundförutsättningar för att komma vidare. ökad insikt och motivation runt värdet av öppnad data krävs.

Upplägg och genomförande

Genom intervjuarbete hos olika offentliga organisationer har arbets- och beslutsprocesser som krävs vid öppnandet av data kartlagts. Jämförelser mellan de olika organisationernas beslutsprocesser och upplevda hinder har gjorts och generella slutsatser har dragits. Förankring på såväl politisk som operativ ledningsnivå krävs. Organisationen behöver förstå fördelarna med öppna data. Man behöver förstå konsekvenserna av att öppna data. Att öppna data tekniskt är ett mindre bekymmer än förankring och juridik.

Externa länkar

Betatestare för öppnandet av data. Zooma in kartan tillräckligt och klicka på ´Visa busshållplatser´ så dyker de upp. Videoklipp - kort presentation om projektet och dess resultat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.