Framtidshamnen

Diarienummer 2014-04513
Koordinator Berge Consulting AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att kunna visa att Normen är föreställningar om vad som är normalt,idealt och avvikande. De skapar underförstådda regler som vi förväntas anpassa oss till. Det är utmaningen att kunna inkludera och utveckla en miljö i framtidshamnen där ´alla´ är inkluderande även det som idag är avvikande och utanför ´normen´

Resultat och förväntade effekter

Att presentera och beskriva kommande projekt ansökan genom ide utveckling och innovation där det är inkluderade och vedertaget för ´allas´ möjlighet till delaktighet inom framtidshamnen oberoende kultur handikapp. Att underförstådda regler utmanas och bryts ner.

Upplägg och genomförande

Insamling av underlag litteratur erfarenheter, inbjudan och grupper, organisationer, som ser hinder och har upplever att begränsningarna i hamnen skapar utanförskap på olika sätt som exempelvis kultur, miljö, på grund av ngt handikapp, Att det leder till begränsningar som vi förväntas anpassa oss till. Utifrån analyser och insamlat material. Skall kunna lyfta upp ide utveckling och innovationsutveckling till ett samförstånd att visa på möjligheten där ´alla´ är inkluderade.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.