Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens växthusgassensorer

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för TEMA
Bidrag från Vinnova 4 990 200 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla TRL5 prototyper för kostnadseffektiva sensorlösningar för växthusgaserna koldioxid, metan, och lustgas, och relaterade mätmetodik, för användning i sensornätverk. Utveckling av lustgassensorer effektiva till bakgrundsnivåer i atmosfären kunder ej uppnås inom projektets tidsramar. Alla övriga mål uppfylldes enligt, eller i vissa fall bortom, förväntningarna.

Resultat och förväntade effekter

För metan finns en lovande plattform och sensorprototyp för fortsatt utveckling mot kommersialisering. För koldioxid finns efter projektet kommersialiserade sensorer för miljömätningar i krävande miljöer. Mätmetoder och IoT lösningar har utvecklats för trådlösa sensornätverk som testats i komplexa naturmiljöer och olika väderförhållanden. Projektresultat har implementerats i forskning internationellt och inom ett program för växthusgasmätningar inom SITES Water.

Upplägg och genomförande

Projektet innebar samarbete mellan en sensorutvecklare/producent (Senseair), en IoT utvecklare (NEP) och en applikationsutvecklare (LiU). Detta innebar en naturlig uppdelning av projektets delar. Senseair försåg NEP med sensorer och dessa tillsammans med IoT-lösningar förmedlades till LiU för tester och applikationsutveckling. LiU återrapporterade erfarenheter och förslag på förbättringar. Denna iterativa process och dialog mellan olika ansvarsområden upplevdes ha hög potential.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03529

Statistik för sidan