Framtidens växthusgassensorer

Diarienummer 2015-03529
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för TEMA
Bidrag från Vinnova 4 990 200 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla TRL5 prototyper för en ny typ av kostnadseffektiv sensor som mäter flera växthusgaser samtidigt och kan användas i sensornätverk.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i innovation av ny teknologi and metodik för växthusgasmätningar. Detta i sin tur kommer att leda till nya typer av effektivare mätsystem och vidare nya möjligheter att kartlägga lokala-regionala utsläpp och utvärdera åtgärder för utsläppsminskning, och därmed förbättrade möjligheter att följa upp växthusgasrelaterade miljömål.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet baseras på tre delar inklusive sensorutvecklingen (Del1), utveckling av användargränssnitt (Del2) och tester i olika typer av miljöer (Del3). I korthet handlar de första stegen om design och utveckling till 1:a generationens sensorprototyp. Detta följs av en testfas, och sedan en revisionsfas baserad på testresultaten. Därefter följer produktion av 2:a generationens prototyper till TRL5 nivån som kommer att testas för användning i sensornätverk.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.